EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Günümüzde, öğrencilere kazandırılması gereken bilgi ve becerilerin yoğunluğu ve çeşitliliğinde azımsanmayacak düzeyde artış olmuştur. Bu durum, öğretmenlerin meslek-içi eğitimlerinde niteliksel ve niceliksel değişikliklerin gerekliliğine işaret etmektedir. Bilgi çağında, bilgi hızla üretilmekte, dünyanın her yöresine anında yayılmakta, paylaşılmakta, tartışılmakta ve geliştirilmektedir. Bunun sonucu olarak da bilgi, değişmekte, yenilenmekte ve dönüşmektedir. Çağdaş eğitimin hedefi, problem çözme yeteneği gelişmiş, bilgiye ulaşma yöntemlerini tanıyan, analitik düşünme becerisi kazanmış, bilgilenme istekliliğini sürekli canlı tutan öğrenciler yetiştirmek, öğrenciyi ekip çalışmasına yöneltmek ve tüm öğrenme süreci boyunca öğrencilerin aktif olmasını sağlamaktır. Bu hedefin gerçekleşmesi ise öğretmenlerin meslek öncesi ve meslek-içi eğitimlerinin bu gereksinimleri karşılayabilecek biçimde değişimini zorunlu kılmaktadır. Bu anlayışla bazı yaklaşımlar ve yerleşmiş kavramlar eğitim çevrelerince tartışılmalı ve alternatifler üretilmelidir. İşte bu önemden hareketle Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Akademisi bünyesinde öğretmenlerimize öğrenme ve öğretme süreçleriyle ilgili meslek-içi eğitim verilmesi hedeflenmektedir. Bu Kapsamda açılacak olan Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Kursları, yenilikleri takip eden  öğretmenlerimize, sınıflarında uygulanabilecek ve uygulanmaya devam eden teknik ve metotları  etkin ve verimli kullanabilmelerini içeren etkinliklerle gerçekleşecektir. Bu eğitimler  İl Milli Eğitim Proje Ekibi koordinesinde uzman eğitmenler aracılığı öğretmenlerimize verilecektir.


Faaliyetler

Mesleki Gelişimde Yansıtmacı Öğretim (MGYÖ) Semineri

Mesleki Gelişimde Yansıtmacı Öğretim (MGYÖ) Semineri
20.06.2022 - 24.06.2022
09:00 - 14:00
Başvurular 8.06.2022 tarihinde sona erdi.

Faaliyet Detayları

Çocuklar İçin Felsefe - P4C Farkındalık Eğitimi Semineri

Çocuklar İçin Felsefe - P4C Farkındalık Eğitimi Semineri
14.03.2022 - 15.03.2022
14:00 - 17:10
Başvurular 7.03.2022 tarihinde sona erdi.

Faaliyet Detayları