TEMEL EĞİTİMDE ASTRONOMİ

İnsanların gök cisimlerine ilgi duydukları ve hem merak hem de korkuyla yaklaştıkları zamanlardan bu yana astronomi, bilimle birlikte gelişen ve tarih boyunca önemini koruyan bir bilim alanı olmuştur. Hikâyesi insanlık tarihi kadar eskiye dayanan astronomi, çok boyutlu düşünebilme yetisini arttırdığı ve bazı temel bilimlerin anlaşılmasını kolaylaştırdığı için örgün eğitimde; topluma bilimsel yetilerin kazandırılması için yaygın eğitimde kullanılmalıdır. Ancak bu sayede salt bilimsel düşünceye sahip, eleştirel düşünebilen, teknolojiyi kolayca kullanabilen ve çevresindeki olaylara duyarlı olan bireyler yetiştirilebilir. Bu durum elbette sadece astronomi eğitimiyle gerçekleştirilmesi mümkün değildir ancak astronomi eğitiminin gerekli olduğu da yadsınamaz bir gerçektir. Bu doğrultuda astronomi eğitimi ile ilgili eksikliklerin ve yanlış bilgilerin giderilmesi için ne yapılması gerektiği nin kavranması konusunda  Hatay Öğretmen Akademisi kapsamında gerçekleştireceğimiz Temel Eğitimde Astronomi eğitimleri düzenlemekteyiz.


Faaliyetler

TEMEL EĞİTİMDE ASTRONOMİ KURSU 2

TEMEL EĞİTİMDE ASTRONOMİ KURSU 2
20.04.2020 - 28.04.2020
15:00 - 18:00
Başvurular 10.04.2020 tarihinde sona erdi.

Faaliyet Detayları

TEMEL EĞİTİMDE ASTRONOMİ KURSU 1

TEMEL EĞİTİMDE ASTRONOMİ KURSU 1
6.04.2020 - 14.04.2020
15:00 - 18:00
Başvurular 26.03.2020 tarihinde sona erdi.

Faaliyet Detayları