Hakkımızda

 Öğretmen ve yöneticilerimize yönelik bütüncül bir yaklaşımla 21. yüzyıl çoklu öğrenme modelleri ile harmanlanmış öğrenme ortamı sunarak Eğitimin niteliğini geliştirmek, öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak en önemli hedeflerimizden biridir.

 Hatay Öğretmen Akademisi eğitimleriyle birlikte öğretmenlerimiz; derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmaları sağlanacaktır. Bunların yanında eğitim öğretimde karşılaşılan sorunları tespit ederek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek, öğretmenlerin işbirliği halinde derslerin öğretimi ile ilgili yeni öğretim materyalleri hazırlamalarına, geliştirmelerine destek olarak okullarımızın farklı alanlarda proje hazırlamalarına katkı sağlayacağız.

Dayanağımız

 2023 Eğitim Vizyonu ,1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

 Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı 2019—2023 Stratejik Planı, Hatay Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı.